Avaldatud: 2023-07-27

Miks valida volitatud hoolduskeskus?

Probleeme tuleb ikka ette ja mõnikord on need vältimatud. Kui mõne moodsa seadmega juhtub õnnetus, siis hakkame tavaliselt remondikohta otsima. Kuid siis võib tekkida dilemma - kas valida tootja volitatud või volitusteta hoolduskeskus? Vali volitatud hoolduskeskus - sellel on mitmeid eeliseid! Uuri, miks tuleks viia seade volitatud remondikeskusesse.

Miks ei tohiks lasta seadmeid remontida volitamata remondimehel?

  1. Puuduvad originaalvaruosad. Volitatud hoolduskeskuses kasutatakse ainult tootja originaalvaruosi, samas kui volitamata hoolduskeskuses võidakse kasutada ka teiste tootjate varuosi. Erinevalt originaalvaruosadest puudub teiste tootjate varuosade puhul kindlus, et neid osi on testitud ja need kestavad pikka aega. Samuti võib nende seadmesse sisestamine kahjustada seadme üleüldist seisukorda.

  2. Tehnikute ebaprofessionaalsus. Volitamata hoolduskeskuses võib sattuda erinevate tehnikute peale, kuid mitte kunagi ei saa kindel olla, et nad on korrektselt sertifitseeritud ja tunnevad konkreetseid seadmeid. Teisalt, volitatud hoolduskeskuses on tehnikud omandanud vajalikud oskused ja saab kindel olla, et remondiprotsessis järgitakse tootja soovitusi ja nõudeid. Volitatud hoolduskeskuses vaadatakse iga seade pärast remonti üle kvaliteedikontrolli töötaja poolt. Kui seadmel on esinenud ebatavalisi vigu, saab volitatud hoolduskeskus tagada, et tehnikutel on võimalik võtta ühendust tootjaga ja uurida, kuidas antud olukorda lahendada.

  3. Sobiva varustuse puudus. Volitamata hoolduskeskuses ei ole tihtipeale spetsiifilisi seadmeid, mille abil kahjustatud seadmele diagnostikat teha ning kahjustunud osi turvaliselt välja vahetada. Kuid volitatud hoolduskeskuses on kõik olemas - tootja ametlikud diagnostikaseadmed ja tarkvara.

  4. Garantiiremonti ei pakuta. Volitamata hoolduskeskuse puuduseks on see, et remondi eest peab maksma ka siis, kui garantii veel kehtib. Garantiiremonti saab teostada vaid volitatud hoolduskeskuses. Lisaks, kui tasulist remonti teostatakse garantiiperioodi jooksul, jääb garantii kehtima vaid juhul, kui remonti teostatakse volitatud hoolduskeskuses. Kuid kui volitamata hoolduskeskuses teostatakse tasulist remonti garantiiperioodi jooksul, muutub garantii automaatselt kehtetuks.

  5. Remonditööde garantii puudub. Kui telefonil tekib varsti pärast volitamata hoolduskeskuses remontimist uus probleem, siis volitamata hoolduskeskus selle eest ei vastuta - ka järgmise remondi eest tuleb tasuda täishinda.  Volitatud hoolduskeskuses teostatud remonditöödele kehtib 90-päevane garantii, mis tähendab, et kui seadmel tekib 90 päeva jooksul pärast remonti uuesti sama probleem, siis tehakse järgmine remont tasuta.

  6. Privaatsuse ja konfidentsiaalsuse puudumine. Volitamata hoolduskeskuse jaoks ei pruugi klientide privaatsus midagi tähendada, kuid volitatud hoolduskeskus järgib andmekaitse üldmäärust, mis tähendab, et tehnikutel puudub ligipääs seadmesse jäänud andmetele.

  7. Kvaliteedi puudumine. Volitatud hoolduskeskuses vahetatakse välja ka ühekordselt kasutatavad osad, mis ei ole hinnalised, kuid on hädavajalikud, nt hermeetilised tihendid, kleebised, kõlarid jne. Volitamata hoolduskeskuses pannakse need osad tavaliselt lihtsalt tagasi ja sellega väheneb kogu protsessi kvaliteet.

  8. Keskkonna saastamine. Volitamata hoolduskeskuses visatakse väljavahetatud osad tihtipeale lihtsalt lähimasse prügikasti, kuid volitatud hoolduskeskus järgib väljavahetatud osade keskkonnasäästliku kõrvaldamise juhiseid. Kahjustunud ekraane ja akusid ei jäeta keskkonda ega visata olmeprügi hulka, vaid need kõrvaldatakse kõige keskkonnasäästlikumal viisil, edastades need osad asjakohastele ettevõtetele, millel on selliste elektrooniliste jäätmete keskkonnasäästliku käitlemise sertifikaadid.

Volitamata hoolduskeskuse ainuke atraktiivne osa kliendi jaoks on kulu. Tihtipeale on tasud väiksemad kui volitatud hoolduskeskuses, kuid tuleb meeles pidada, et volitatud hoolduskeskuse kvaliteeditase tagab, et seade tehakse päriselt korda ja seda ei pea kohe varsti uuesti remonti viima. Tihtipeale maksab klient muidugi madala kvaliteediga volitamata remondi eest rohkem, kui ta oleks volitatud hoolduskeskuses maksnud. Selline olukord on tekkinud seetõttu, et volitamata hoolduskeskuses on tihtipeale remondi jaoks erinevad avalikud hinnakirjad või lisakulud. Volitatud hoolduskeskus on järjepidev ja töötab täpselt fikseeritud hinnakirja kohaselt.

Kui seadmel esineb probleeme, siis too see meie volitatud hoolduskeskuse tarkade tehnikute kätte. TSC hoolduskeskus vastab kõige kõrgematele ESD-standarditele ja TSC garantiiks on ISO-sertifikaat, mida TSC hoolega järgib. Samuti väärtustame konfidentsiaalsust, klientide privaatsust ja kvaliteeti, mis tähendab, et su seade on heades kätes.

Broneeri remont ja saada seade meile remonti või külasta lähimat hoolduskeskust! Hoolitseme su seadme eest - selles pole kahtlustki!

Meie hoolduskeskustele volitusi andnud tootjad leiad siit.