Teeninduskeskusest

Teeninduskeskusest

TSC koostöö

TSC on suurim volitatud teeninduskeskus Lätis, mille filiaalid asuvad nii Eestis kui ka Leedus. TSC teenindab igapäevaselt umbes 30 maailma juhtivate mobiiltelefonide, nutiseadmete, tahvelarvutite ja teiste toodete tootjate seadmeid. 

- TSC tagab teeninduse kuuele Balti riikide telekommunikatsiooni operaatorile üheksast: LMT, BITE, Tet, Elisa, Telia EE, Telia LT. Samas on ka muude operaatorite kliendid teretulnud TSC teeninduskeskuse filiaalidesse ja meie koostööpartnerite juurde üle andma oma seade garantii- või tasulisse remonti ka juhul, kui see ei ole soetatud konkreetse operaatori juurest. Detailsemat informatsiooni seadmete vastuvõtmise kohtade ja sellega kaasnevate tingimuste kohta leiab jaotisest „Klienditeeninduskeskused“.

- TSC tagab garantiiremondi kõikidele meie poolt esindatud tootjate poolt toodetud seadmetele sõltumata seadme soetamise kohast.

- TSC pakub kindlustusremonti juhtivatele seadmete kindlustajatele Balti riikides Willis (LMT ja Telia kindlustus), AON (Bite ekraani kindlustus), Warranty Expert, Telia Insurance, Telia Draudimas, Garantiju centras, Warranty Insurance.

TSC arvudes

6

2012

>150 000

10

Nii mitu Baltimaade telekommunikatsiooni operaatorit teevad koostööd just TSC-ga.

Aasta, millal TSC alustas oma tegevust

Nii palju seadmeid TSC parandas 2019. aastal

TSC spetsialistide keskmine tööalane kogemus on pikem kui 10 aastat

TSC tagab

-TSC pakub kõikide suuremate tootjate poolt toodetud mobiiltelefonide, tahvelarvutite, elektriskuuterite, nutikellade ja muude nutiseadmete remonti - nii garantiiremonti kui ka garantiivälist remonti ja remonti, mille hüvitab kindlustus. TSC teostab ka diagnostikat, seadmete taastamist, seadmete logistikat tootjate poolt volitatud teeninduskeskustesse Euroopas ning andmete salvestamist.

- Remondile kuluv aeg ei ületa 15 päeva, välja arvatud juhtudel, kui on vaja tootjalt tellida varuosi või tuleb seade saata spetsialiseeritud teeninduskeskusesse teises EL riigis.

- Seadme remondi ajaks võimaldatakse kliendile ka asendusseade.

- TSC vastuvõtmispunktid asuvad kõikjal Balti riikides ning neid leiab ka internetist.

- Remonti antud seadme staatust saab kontrollida TSC kodulehe vahendusel.

TSC kvaliteet

- Kõigile TSC poolt teostatud tasulistele remontidele tagatakse 90 päevane garantiiremont

- Rangelt järgitakse tootja poolt kehtestatud nõudeid ja soovitusi

- Remondi teostamiseks kasutatakse ainult tootjate originaalvaruosi

- Pärast seda, kui meister on remondi lõpetanud, kontrollib seadme üle veel kvaliteedikontrolör

- Remondi teostamiseks kasutatakse tootjate poolt soovitatud kaasaegseid seadmeid

- Seadmetele teostatakse kvaliteetne diagnostika tootjate poolt tagatud tarkvara ja seadmetega

- Teeninduskeskus vastab kõrgematele ESD standartidele

- Teeninduse kõrget vastutustunnet ja kvaliteeti kinnitavad saadud ISO sertifikaadid: energiatõhususe standard LVS EN ISO 50001:2012, keskkonnajuhtimissüsteemi standard ISO 14001:2015 ja kvaliteedijuhtimise standard ISO 9001:2015. TSC suhtub kõigi ISO standardite nõuete suhtes eriti kõrge vastutustundega.

- Väga kõrgelt hindame klientide privaatsust - GDPR on üks meie põhiseadustest.

Saada oma seade meile remonti või mine lähimasse vastuvõtmispunkti ning meie hoolitseme selle eest - see ei peaks tekitama vähimatki kahtlust!