Korduma kippuvad küsimused

Tavaliselt saame tagada garantiiremondi kõikidele esindatud tootjate toodetele, mis on ostetud Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidest. Peaaegu kõik tootjad jaotavad telefonid regioonideks, määrates iga telefoni unikaalsele seerianumbrile (IMEI koodile) kindla riigi, mille turu jaoks on antud seade mõeldud.

Telefoni andmiseks garantiiremonti on vajalik kehtiv ostudokument, aku ja telefon ise. Kui probleem esineb telefoni tarvikutega (nt ei tööta kõrvaklapid või telefon ei lae), siis on soovitatav anda telefoniga kaasa laadija või kõrvaklapid.

Paljude telefonide puhul klaas, puutetundlik osa ja ekraan on tööstuslikult kokku liimitud ning neid teenindusse toimetatakse komplektse detailina. Seetõttu teeninduses ei ole võimalik vahetada vaid ühe nendest osadest. Põhjuseks on asjaolu, et vaid tehases olemasoleva tehnoloogia abil on antud detaile võimalik liimida kokku nii kvaliteetselt, et tagada võimalikult head puutetundlikus.

See sõltub telefoni konstruktsioonist. Paljudel juhtudel on aku liimitud ekraani või telefoni korpuse külge. Kui seadme lahti võtmisel tuleb aku eraldada külge liimitud detaililt, siis see deformeerub ning selle korduv kasutamine on ohtlik, sest esineb süttimise risk, mis võib põhjustada õnnetust. Oma seadmete ohutuse tagamiseks tagavad juhtivad tootjad tasuta aku ka garantiivälise remondi korral, kui remont teostatakse sellises autoriseeritud teeninduses nagu TSC.

Selleks, et telefonile oleks võimalik teha diagnostikat, sellel tuleb taastada tehase seadistus, sest kliendi andmed ja kolmandate osapoolte rakendused võivad mõjutada diagnostika testi tulemusi. Samuti tootjad nõuavad garantiiremondi käigus telefoni ümberprogrammeerimist, et parandada selle toimimist. Kui kliendil on oluline isiklik informatsioon (galleriid, kontaktid), siis see tuleb enne remonti salvestada kas endal või lasta seda teha tasu eest remondi teostajal, tellides teenuse seadme üleandmisel remonti.

See on tootjapoolne ohutusnõue - see võimaldab tootjal veenduda, et isik, kes annab seadme üle remonti, on selle pärisomanik. Teenindus ei või teostada seadme remonti, kui funktsioon on sisse lülitatud. Seetõttu andes seadme üle remonti tuleb see välja lülitada. Kui telefoni defekti tõttu seda ei ole võimalik teha otse telefonilt, siis tuleb seda teha kodulehel www.icloud.com. Juhend.

Teeninduskeskus järgib rangelt füüsiliste isikute andmekaitse seadust ning rangeid eetikanorme. Seetõttu kliendid võivad olla kindlad, et andmed ei sattu kolmandate isikute kätte ning ka meie ei hakka neid vaatama.

Meie tootjate poolt autoriseeritud teeninduskeskusena kasutame ainult originaalvaruosi, mida tarnitakse otse tootjalt.

Jaa saab, kuid see on tasuline teenus ning seadme üleandmisel tuleb esitada ostudokument. TSC lähtub kõrgetest eetika standarditest ning me ei soovi aidata kaasa sellise telefoni lahtiblokeerimisele, mis on varastatud või kaotatud. Seetõttu antud teenuse puhul nõuame alati oma omandiõiguse tõestamist.

Pea meeles, et seadme pakkimise eest vastutad vaid sina ise. Seetõttu pakenda telefon alati karpi ja kinnita see mõne turvalise materjaliga. Teenindus võtab seadmed vastu kõrglahutuskaamerate ees, niiviisi fikseerides kättesaadud pakendi ja seadmete visuaalse seisundi. Kõik saadetised kindlustatakse ning juhul, kui seadmele on tekkinud mõni kulleri poolt tekitatud kahjustus, see alati hüvitatakse.

Kuidas saata seadet hoolduskeskusesse?

1. Kinnitage oma seade
1. Kinnitage oma seade Kas soovite saata kulleriga või pakiautomaadist TSC hoolduskeskusesse
2. Veakirjeldus
2. Veakirjeldus Seadmele tehakse diagnostika ning peale seda vastavalt kahjustusele hinnapakkumine
3. Seadme remont
3. Seadme remont Seadme remont teostatakse, kui remondi maksumus on tasutud
4. Seadme kätte saamine
4. Seadme kätte saamine Kas klient soovib seadet kätte saada kullerilt või pakiautomaadist
Esitage seade remondiks