Kontaktid

Kui teil on küsimusi privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga - info@etsc.ee

Kui tarbija saab kaupu või teenuseid, mis ei vasta lepingutingimustele on kliendil õigus esitada nõue TSC hoolduskeskusele. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida TSC hoolduskeskuse ja kliendi vahel tuleb lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidluse lahendamist läbirääkimiste teel ei õnnestu saavutada on tarbijal õigus esitada TSC-le kirjalik nõue. TSC annab vastuse kirjalikule nõudele õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul. Kõigil muudel juhtudel peab TSC hoolduskeskus andma vastuse 30 päeva jooksul alates nõude saamisest, kui olukorra täiendav uurimine pole vajalik. Kui kokkulepet ei saavutata on Tarbijal kaebuse täiendava läbivaatamise raames õigus tegutseda vastavalt Tarbija õiguste kaitse seadusele ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadusele, https://www.ttja.ee. Kui isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduge Andmkaitse Inspektsiooni poole https://www.aki.ee

Küsimuste korral kirjutage meile

Volitatud hoolduskeskus