Kontaktid

Kui teil on küsimusi privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga - info@etsc.ee

Kui teil on küsimusi privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga - info@etsc.ee

Kui teil on küsimusi privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga - info@etsc.ee

Kui tarbija saab lepingutingimustele mittevastava kauba või teenuse, on tal õigus esitada TSC-le pretensioon. Kõik vaidlused, mis võivad tekkida TSC ja kliendi vahel, tuleb lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on tarbijal õigus esitada TSC-le kirjalik pretensioon. Kirjalikule pretensioonile annab TSC vastuse õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul. Kõigil muudel juhtudel annab TSC vastuse 30 päeva jooksul alates pretensiooni saamisest, kui olukorra täiendav uurimine ei ole vajalik. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tarbijal õigus tegutseda kaebuse edasise läbivaatamise raames vastavalt tarbijaõiguste kaitse seaduse ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seaduse nõuetele, www.ttja.ee. Isikuandmetega seotud küsimustega aga pöörduda Riikliku Andmeinspektsiooni poole www.aki.ee.

Küsimuste korral kirjutage meile

Volitatud hoolduskeskus