Avaldatud: 2023-03-15

Kuidas seade korrektselt remonti üle anda?

Leidub olukordi, kus seadme remont on hädavajalik. Olgu tegemist garantiiga või ise maksmisega, tuleb seadme remondi jaoks teha teatud asju. Kõige olulisem neist on seadme leidmise rakenduse Find My Device või Find My väljalülitamine.

Miks tuleb seadet remonti viies seadme leidmise rakendus välja lülitada?

Üleüldiselt on seadme leidmise rakenduse funktsioonid väga kasulikud, kuid seadet remonti viies tuleks välja lülitada nii see kui teised rakendused nagu Family Link. Nende rakenduste väljalülitamata jätmine tekitab probleeme seadme diagnostikas ja pikendab remondiaega.

Kõige võti seisneb selles, et igal seadmel on unikaalne seadme ID ehk seerianumber, mis on salvestatud tootmisel selle turvalisse enklaavi või sisemisele emaplaadile. Seda ei ole võimalik muuta ja see on registreeritud andmebaasi. Aktiveerimise järel seostatakse konkreetne Apple’i seade konkreetse Apple’i konto ning Apple-ID-ga. Sama kehtib Androidi seadmete puhul.

See tähendab, et kui muudad oma seadme konkreetseid komponente, on need seotud konkreetse seadmega ja samuti sellesse sisestatud konkreetsete andmetega. Enne seadme remonti viimist tuleb seadme leidmise rakendusest välja logida. Seadme leidmise rakendusest välja logimine võimaldab viia läbi seadme kontrollimiseks vajaliku täieulatusliku diagnostilise testimise, aga ka lõpliku ülevaatuse ja kvaliteedikontrolli.

Seega tuleb seadme remonti andmisel seadme leidmise rakendusest välja logida, sest nii saavad tehnikud seadmele ligi ja neil on võimalik seadet remontida. Lisaks on see tootjapoolne ohutusnõue, sest see garanteerib, et seadet remonti viiv isik on seadme tegelik omanik.  Oluline on, et seadme leidmise rakendus jääb tööle ka pärast selle kustutamist, seega tuleb see kindlasti korrektselt välja lülitada.

Kuidas lülitada seadme leidmise rakendus välja Android 13.0 operatsioonisüsteemi puhul?

 

(Juhised on koostatud 23.02.2023, kui kõige viimaseks Androidi versiooniks on 13.0)

 1. Ava Seaded;

 2. keri alla ja vali Biomeetria ja turvalisus;

 3. vali Muud turvalisuse seaded;

 4. Seadme admin. rakendused;

 5. lülita Find My Device rakendus välja.

Kuidas lülitada seadme leidmise rakendus välja iOS 16.3 operatsioonisüsteemi puhul?

(Juhised on koostatud 23.02.2023, kui kõige viimaseks iOSi versiooniks on 16.3.)

Seadme leidmise rakendust saab välja lülitada nii seadmest kui iCloudist. Seadme leidmise rakenduse väljalülitamine iPhoneist või iPadist:

 1. ava seadme Settings;

 2. seejärel vali Apple ID, iCloud; 

 3. vali menüüst Find My, Find My iPhone;

 4. keela see funktsioon (selleks tuleb sisestada Apple ID parool). 

Deaktiveeri seadme leidmise rakendus mõnest teisest Apple’i seadmest!

Seadme leidmise rakendust on võimalik lukust vabastada ka teisest sama Apple ID kontoga seotud iOS seadmest. Selleks lülita esmalt oma seade välja ja seejärel kasuta teist seadet (iPhone või iPad):

 1. ava seadme leidmise rakendus;

 2. vali Devices;

 3. vali seade;

 4. Eemalda see seade (selleks tuleb sisestada Apple ID parool).

Deaktiveeri seadme leidmise rakendus iCloud’i veebisaidi kaudu!

Seadme leidmise rakenduse keelamiseks iCloudi kaudu lülita esmalt oma seade välja ja seejärel, teist seadet kasutades, mine iCloudi veebisaidile ja logi sisse.

 1. Vali seadme leidmise rakendus;

 2. All Devices;

 3. seejärel vajuta risti või vali Remove eemaldatava seadme kõrval.

Mida peab veel teadma enne seadme remonti viimist?

Kui seadmes sisaldub privaatseid andmeid (pilte, kontakte, dokumente), siis tuleb need kindlasti enne telefoni remonti andmist kuhugi mujale salvestada, sest seadme diagnostikat saab teostada vaid seadme tehaseseadetele lähtestamisega. Tehaseseaded on vajalikud, et ennetada diagnostilise testimise tulemuste mõjutamist andmete ja kolmandate osapoolte rakenduste poolt. Lisaks nõuavad tootjad garantiiremondi puhul, et kõik telefonid taasprogrammeeritakse eesmärgiga seadme toimivust parandada. See viib samuti andmete kadumiseni.  Kui andmeid ei ole võimalik enne remonti andmist salvestada, siis on võimalik tellida andmete salvestamise teenust, mis on küll tasuline, kuid ennetab seadmes sisalduva olulise teabe kustumist.

Nüüd siis tead, et kui su telefonil esineb probleeme - funktsioonid ei tööta, ekraan on katki või midagi muud sarnast - siis tuleb seadme leidmise rakendus välja lülitada, olulised andmed salvestada ja seade meile tuua. Me teostame diagnostika ja kui oleme kahjustuste ulatuse kindlaks teinud, anname teada, mida remondi jaoks teeme ja kui palju see maksma läheb. Kui seadme probleem on juba selge ja teada, saab umbkaudset remondihinda juba enne remonti veebilehelt vaadata. Me oleme kõige populaarsemate nutiseadmete tootjate volitatud hoolduskeskus, mis tähendab, et seadme hooldust ja remonti teostatakse seadme tootja juhiste kohaselt, ning kasutades sertifitseeritud ja moodsaid tööriistu, asjakohaseid meetodeid ning originaalvaruosi. Usalda oma seade meie kätte!