Avaldatud: 2023-12-14

Miks tasub vanu seadmeid remontida?

Kui vana telefon või truu sülearvuti lakkab töötamast nii, nagu vaja, on sageli esimene mõte osta uus. See ei pruugi alati olla soodsaim valik. Sellest artiklist saad teada, miks võib kõige mõistlikumaks osutuda hoopis elektroonikaseadmete parandamine!

Miks tasub elektroonikat parandada, mitte tormata uut ostma

  • Väiksem mõju keskkonnale. Elektroonikaseadmed koosnevad paljudest eri osadest: plastkorpusest, metallplaatidest ja LCD-, LED- või OLED-ekraanist. Seadmete valmistamine ja tootmine ei pruugi alati olla kõige keskkonnahoidlikum. Kui otsustad rikkis seadme väljavahetamise asemel parandada, aitad vähendada turunõudlust, mis omakorda vähendab tööstuse CO2 jalajälge. 

  • Rahaline sääst. Kallite elektroonikaseadmete remont on alati uute seadmete ostust kulutõhusam. Lisaks pikendavad remonditööd seadme eluiga, kuna kulunud osad asendatakse uutega. 

  • On suurem tõenäosus, et säilivad sinu andmed ja muu teave. Telefoni ja arvutisse on salvestunud suur hulk teavet: dokumente, fotosid, kuvatõmmiseid, videoid ja muud. Kui seade läheb katki, ei saa ilmselt kõiki andmeid uude mudelisse üle tõsta. Kui otsustad siiski vana seadme parandamise kasuks, võib kogu teave ning kõik isiklikud seaded, rakendused ja muud andmed säilida. 

  • Ei teki täiendavaid elektroonikajäätmeid. Pidevalt kasvav jäätmekogus on tõsine üleilmne probleem. Kas viid oma vana katkise elektroonika alati jäätmejaama või viskad olmeprügi hulka? Vana seadme parandamisel suuremaid jäätmeid ei teki ja TSC volitatud teenindus hoolitseb selle eest, et remondi käigus tekkinud elektroonikajäätmed kõrvaldatakse vastavalt reeglitele keskkonda saastamata. 

  • Toetad kohalikke ettevõtjaid. Kui viid oma katkise seadme teeninduskeskusesse asjatundliku tehniku parandada, toetad kohalikku ettevõtte tegevust, mis aitab kaasa riigi majandusarengule. 

Miks lasta oma katkist seadet kontrollida?

Kui telefon läheb katki või arvuti ei tööta, eeldame sageli automaatselt, et seda on võimatu või liiga kulukas parandada. Kõige mõistlikum on siiski viia oma seade teeninduskeskusesse diagnostilisse kontrolli. Pea meeles, et teeninduskeskustes töötavad kogenud ja professionaalsed tehnikud, kelle teadmised ja kogemused võimaldavad rikkeid avastada ning neid parandada. Kahjustus, mis sulle tundub pöördumatu, võib tehniku käe all paari tunni jooksul lahenduse saada ning seade on taas töökorras. 

Volitatud teenindused kasutavad oma töös probleemi tuvastamiseks ka tootjapoolset diagnostikatarkvara ning -seadmeid, et kontrollida samal ajal muid funktsioone. Diagnostilise kontrolli käigus võivad tehnikud avastada seadmes ka teisi, näiteks tarkvaraga seotud puudujääke. Ilmselt ei olnud sa seadme mitmeid murekohti isegi märganud, kuid tehnik suudab need diagnostikaa abil tuvastada. 

Kellele usaldada elektroonika parandamine 

Vali usaldusväärne teenindus, kus töötavad asjatundlikud tehnikud kasutavad tootjapoolseid originaalvaruosi. TSC volitatud teeninduskeskus tuvastab probleemi juurpõhjuse ja eelarvestab remondikulud. Parandustöid teostavad tootjate koolitatud ja seadmete eripära tundvad tehnikud, tagades selle, et seade töötab pärast remonti nii, nagu on ette nähtud.